Sommarpredikan 26 juni - Siri B. Karlsson

Mellan den 26 juni till 14 augusti 2021, erbjuder vi dig en predikan varje sabbat här på AdventistPlay. Trevlig sommar!