Petrus och Andreas i Mästarens fotspår

Perus och Andreas liv tillsammans med Jesus.

Drama med Bobby Sjölander och Clas Lundström.