Lyckliga relationer

Skilsmässor och brutna relationer är normen i dagens samhälle. Vilka praktiska tips ger Bibeln för att undvika olyckliga relationer? Hur ska en kristen relatera till de former av sexualitet som vi möter i vår värld?

Ekebyholmsskolans temavecka. Talare: Jonathan Karlsson

Temavecka Våren 2018