Luther & reformationen - Hans Gille

Varför skulle vår tro ha något med Guds underverk att göra? Om tro, otro och mirakler. Ansåg Martin Luther att påven var antikrist? Finns det bibliskt stöd för Luthers slutsats? Skriften allena. Radio Adventkyrka, Göteborg.

Ladda fler