Klagomuren

Muren som är närmast templet. Vad gör man där?

Bäärnard på vift

Ladda fler