Intervju med Paul Sundquist

Intervju med pastor Paul Sundquist den 13 maj 2012. Om hans uppväxt och bakgrund, hans liv som pastor, missionär och samfundsledare. Några händelser som han särskilt minns.

Paul Sundquist intervjuad av Rainer Refsbäck. Sollentuna. 13 maj 2012.