Att titta Gud i ögonen - Mervi Cederström

Tema: När livet är som bäst. Sändes live från Västerängs lägergård.