Alkoholen bakom det ökande våldet i Sverige och utomlands. Benny Haag och Per Åke Andersson.

Skådespelaren Benny Haag intervjuas om alkoholen som bakomliggande orsak till det allt råare våldet och kampen för att halvera alkoholkonsumtionen i Sverige. Per-Åke Andersson, biståndshandläggare inom IOGT-NTO redogör bl a för alkoholproducenternas lobbyverksamhet bland lagstiftarna i tredje världen.

Anne-Maj Sandström intervjuade Benny och Per-Åke i samband med Bokmässan i Göteborg, sept 2008.

Hälsoprogrammet

Ladda fler