7. De heliga? - 3 Änglar!

Chefen vill att redaktören, Liane, ska skriva himlabra nyheter, men det är inte så lätt. Till hjälp tar hon änglarna. Gud väljer att skicka tre änglar med meddelanden till redaktören och till oss alla. Häng med och se vad änglarna har att berätta, lär dig ny texter från Bibeln och hör vilka himlabra nyheter redaktören skriver.

Ladda fler