Vad är våld?

Orange vår, 2021. Bobby Sjölander. Läs mer: www.adventist.se/orange