Vad är andligt våld?

Orange vår, 2021. Rainer Refsbäck. Läs mer: adventist.se/orange