Utsätts jag för våld?

Orange vår, 2021. Daniel Hailemariam. Läs mer: adventist.se/orange