Utsätter jag någon för våld?

Orange vår, 2021. Hans Klahr. Läs mer: adventist.se/orange