Uppenbarelseboken på 47 minuter

Jesus som överstepräst, krönt kung & sista tidens härskare & krigsherren Mikael.

2019-03-30- Gudstjänst med Tobias Edlund

Predikningar

Ladda fler