Tycker inte Gud om frukter?

Var Gud orättvis som inte tog emot Kains offer? Spelar det nån roll hur man tillber Gud så länge man gör det med hela hjärtat? Vad kan vi egentligen lära oss av historien om Kain och Abel och vad kan vi göra för att inte begå samma misstag som Kain?

RTB - Revival Through the Bible. Talare: Sandun Andersson