Trons växtkraft

Hur växer jag i min tro? Räcker det inte med att låta allt vara som vanligt? Guds plan för dig och mig är en växande och utvecklande relation till honom.

Mötesserie i med Bobby Sjölander i Göteborgs Adventkyrka.