The Joy

Triangelos. Kör från Oslo under ledning av Inger B Berger. För info: triangelos.net.