Skall man vara perfekt?

Var alltså fullkomliga såsom er Fader i himlen är fullkomlig

Talare: Radisa Antic predikar på eftermiddagen i Stockholms Adventkyrka. Översättare: Tommy Björn

Gudstjänster

Ladda fler