Seminarium 6

Återstodens uppdrag och framtid

Temahelg i Stockholms Adventkyrka med temat "Återstodens uppdrag och framtid". Talare: Jon Paulien