Rätten till min egen kropp

Berättelse för barn i satsningen "Vi värnar om våra barn". Carina Lillbäck Larsson, 2020.