Personligt vittnesbörd om förlust

Ekebyholmsskolans temavecka. Talare: Anton Torstensson