Orange the world - Vad är våld?

Orange the world. Vad är våld? Med Karolina Poland.