New Age kontra vetenskap och biblisk tro

● Vad är New Age? ● Överensstämmer New Age med vetenskapen? ● Hör healing, homeopati och zonterapi hit? ● Överensstämmer New Age med bibeln?

Mötesserie i Göteborgs Adventkyrka med Hans Löfgren.