Nära-döden-upplevelser ur vetenskaplig och biblisk synvinkel

● Min egen tunnelupplevelse. ● Ut ur kroppen upplevelser. ● Vad bevisar nära-döden-upplevelser om liv efter döden? ● Vilka alternativa förklaringar kan tänkas?

Mötesserie i Göteborgs Adventkyrka med Hans Löfgren.