Min svaghet är Guds kraft

Vi kan ofta känna oss svaga när vi arbetar för Gud. Men Gud vill använda oss och visa oss hur vi, i vår svaghet, kan bli Guds kraft om vi bara vänder oss till honom.

RTB - Revival Through the Bible. Talare: Madeleine Rizzo