Miikaels Journey: Från festprisse till missionär

Miikaels uppväxt i det sekulära Estland gör att han bara får en vag uppfattning om vad kristendomen står för. Detta förbyts så småningom i motvilja och förakt för allt vad kristendom är. Han blir en tvivlande agnostiker som lever för fester, fylla och turer på hojen. När han av en tillfällighet kommer i kontakt med mörka andeväsen öppnas hans ögon för möjligheten att det existerar högre makter. Rustad med en bibel och några flaskor vin börjar Miikael utforska livets djupare frågor. Det han upptäcker är inte vad hans vänner och familj förväntat sig. Engelska med svenska undertexter. HopeChannel Sverige i samarbete med Adverum Productions.

Journeys

Ladda fler