Majs Journey: En tro som är vettig

Efter att ha lämnat den katolska kyrkan funderar Maj mycket på livets meningslöshet. Den darwinistiska evolutionsteorin erbjuder endast nedslående förklaringar till varför lidande finns. Det mest rationella tycks vara att leva för nöjen utan någon tanke på konsekvenserna. Genom en vän kommer Maj i kontakt med idéer som utmanar alla gamla föreställningar om livets meningslöshet. Detta blir startskottet på ett hängivet sökande efter sanning som leder Maj till en iskall sjö uppe på ett berg och en ny och tillfredsställande förståelse av tillvarons mening. Engelska med svenska undertexter. HopeChannel Sverige i samarbete med Adverum Productions.

Journeys

Ladda fler