Kristus i centrum

Livet drar åt olika håll med alla sina krav för att vara accepterad. Hur skall man prioritera i sitt liv för att inte kastas hit och dit? Var finns det en säker grund att stå på? Med Kristus i centrum får mitt liv de bästa förutsättningarna för lycka, glädje och mening.

Mötesserie i med Bobby Sjölander i Göteborgs Adventkyrka.