Kortfattat - Tobias Edlund

När vi börjar ett liv med Jesus i hjärtat, förväntas vi då att passa in i en förutbestämd mall och vara som någon vi inte är?