Kortfattat - Rainer Refsbäck

När korset får vara det viktigaste, så spelar skillnader mellan kulturer och generationer inte så stor roll.