Kortfattat - Anna Tegebo

Har mitt val av Jesus gjort någon skillnad? Är det stor skillnad på att TRO på Jesus och att ha en gemenskap med Jesus?