Kapitel 10 - Den stora räddningen

Det stora hoppet. Kapitel 10 - Den stora räddningen.