Kan man tro på en god Gud i en ond värld

● Har vi en fri vilja? ● Finns det en ond makt? ● Finns det ett helvete? ● När och hur skall Gud gripa in?

Mötesserie i Göteborgs Adventkyrka med Hans Löfgren.