Jesus håller alltid vad han lovar!

Du och jag är dyrbara. Vi är mycket värda i Gud ögon. Han har betalat priset för ditt och mitt liv. Så länge vi överlämnar våra liv i hans händer kommer han att fullborda det verk han har börjat i ditt och mitt liv, tills den dag han kommer för att hämta oss hem till sig.

Krister Pontvik

Ladda fler