Jesus födelse

Avsnitt 1. Den här filmen handlar om Jesus födelse. Vill du själv läsa berättelsen så hittar du den i Lukasevangeliet det andra kapitlet och verserna 1-20

Andaktsutskick 4 - 2013