Jacquelines Journey: Farväl till ateism

Jacqueline föds bakom järnridån och blir som barn drillad till att högprestera. Hon skickas till elitistiska ungdomsläger och lär sig att agera för kommunismens sak. Det fanns varken tid eller utrymme för Gud i hennes liv men hon känner att någonting saknas i tillvaron. Kan framgång och familjebildning vara lösningen? Med Berlinmurens fall blåser förändringens vindar in i hennes hemland och hon möter kristna som förmedlar en annan bild av tron än den negativa bilden som förmedlades i skolan under kommunisttiden. Hon låter sig emellertid inte övertygas utan börjar läsa Bibeln för att kunna argumentera emot dem men istället för att förändra deras hållning är det hon själv som förvandlas. Tyska med svenska undertexter.HopeChannel Sverige i samarbete med Adverum Productions.

Journeys

Ladda fler