Istället för skuld – sök frid

Beyond the Search, del 7: Vi behöver alla brottas med skuld någon gång i livet. Hur vi handskas med det kan antingen göra oss fria, eller göra oss ännu mer bundna. Bortom Skuld handlar om Emmanuel Jal, en sudanesisk barnsoldal i inbördeskriget, och hur han handskades med sin egen börda av skuld. Den kända psykologen Arch Hart ger inblick i skuldens psykologi och den frid som finns bortom den.

Beyond the Search

Ladda fler