Istället för regler – sök frihet

Beyond the Search, del 8: Ett lands lagar säger mycket om dess invånare och deras karaktärer. På samma sätt säger Guds lagar en hel del om honom och hans rike. I vår berättelse attackeras Gud genom att hans styressätt attackeras. I Bortom Regler besöker vi ett land som försökt motstå inflytandet av lag, och vi utforskar hur kärlek kan göra en stor skillnad i vår inställning till regler.

Beyond the Search

Ladda fler