Intervju med Birgitta Kazen om Rolands verksamhet som leprakirurg

Birgitta beskriver sjukdomen lepra och hur viktigt det är att få behandling. Hon berättar även om Rolands insats för att utbilda blivande leprakirurger. Birgitta redogör för behov som finns på Masanga Leprasjukhus och inom Lepramissionen.

Telefonintervju

Ladda fler