Ingen utmaning för stor

Missionsarbetet i Euro-Afrikanska divisionen.

Adventist Mission DVD Kvartal 2 2011 April