Hur kan vi glädja Gud?

Ibland frågar vi oss vad vi kan få ut av att vara kristen. Om det är något som gör oss glada. Självklart vill Gud göra allt han kan för att vi ska bli lyckliga, men varför inte vända på frågan? Finns det något sätt som vi kan glädja Gud på? Och i så fall hur?

RTB - Revival Through the Bible. Talare: Rebecca Sahlin