Högläsning ur Bibeln - Julevangeliet

Luk 2:1-20 Betättelsen om Jesu födelse.

Carina Lillbäck Larsson