Gudstjanst från Ekebyholms adventkyrka

Lärdomar från berättelsen om en synderska; hon med de vackra och äkta tårarna. Hon som aldrig skulle bli bortglömd.

Gudstjänst Bereket Hailemariam Ekebyholm

Predikningar

Ladda fler