Gudstjänst för ADRA Hjälpaktion i Jönköpings Adventkyrka

Meddelanden

Skicka meddelande
Signatur

1 sep 2012

I gudstjänsten medverkar lovsångsteamet och sånggruppen Copyright. ADRA Sveriges direktor, Carsten Berglund predikar över temat ”Guds rustning” (Ef. 6:10–20) Välkommen!