Gud med oss - Tredje Advent

Är tiden inne för att hitta Jesus? - Terje Wollan Dahl. Sång och musik: Terje Wollan Dahl, Sara Sundvik, Ingrid Gustavsson, Olle Hermansson och Elisabet Hermansson. HopeChannel.se 2021.