Att förstå hinduer

Idag lever vi verkligen i en världsvid by. I vår omgivning, butiker, kollektivtrafik, träffar vi människor med olika religösa bakgrunder. Hur ska vi, med kristen bakgrund, ens kunna försöka förstå dem? Vad borde vi veta? Hur kan vi bygga broar?

Adventist Mission DVD Kvartal 1 2011. Februari