Arlaregnet och särlaregnet

"Då sa han: "Detta är Guds budskap till Serubbabel: 'Inte med makt och inte med kraft utan genom min Ande ska ni lyckas och ha framgång, även om ni är svaga och inte så många', säger Herren, härskarornas Gud." -Sakaria 4:6 (Nya Levande Bibeln)

Krister Pontvik predikar i Stockholms Adventkyrka den 13. november 2021.

Ladda fler