Är parapsykologi vetenskap

● Fungerar Telepati, Telekinesi, Klärvoajans, Prekognition, Psykometri slagruta, healing ……? Och i så fall hur? ● Vad är trovärdigt? ●Vad säger bibeln? ● Vad ger mig trygghet i mitt liv?

Mötesserie i Göteborgs Adventkyrka med Hans Löfgren.