Andligt sända

Apg. 12:24 - 13:3 Rätt person utvald, avdelad, kallad, lagd händerna på & skickad

Predikan på Ekebyholm med Tobias Edlund

Predikningar

Ladda fler