Alla behövs i Guds familj

Min tro är väl min privatsak! Både Ja och Nej. Vi är också kallade till gemenskap. Hur gör man när man ska försöka hitta rätt gemenskap? Gud vill leda oss enligt sina eviga principer och hjälpa oss att fungera i en levande gemenskap med andra efterföljare.

Mötesserie i med Bobby Sjölander i Göteborgs Adventkyrka.